สธ.แจงครึ่งปีดูแลผู้ป่วย 4 กลุ่ม คนเร่ร่อน-นำบำบัด

ผู้ป่วยจิตเวช4 กลุ่มหลักที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่พบบ่อยแต่การเข้าถึงบริการที่ผ่านมายังน้อย ได้แก่ ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เด็กโรคสมาธิสั้น และเด็กโรคออทิสติก นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิตประจำเดือนเมษายน 2561 ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ จ.นครพนม

ว่า ได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.60 ถึงสิ้นเดือนมี.ค.61 ซึ่งมีทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด พบว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนของการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช โดยเฉพาะใน 4 กลุ่มหลักที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่พบบ่อยแต่การเข้าถึงบริการที่ผ่านมายังน้อย ได้แก่ ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เด็กโรคสมาธิสั้น และเด็กโรคออทิสติก พบว่าการเข้าถึงบริการในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลจิตเวชทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวช พบว่าได้ผลในรอบ 1 ปี ผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูไม่กลับไปทำร้ายตนเองหรือทำร้ายคนอื่น สูงถึงร้อยละ 99.43 ส่วนผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติด หลังครบการบำบัด ร้อยละ 99.04 ไม่หันกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำภายใน 3 เดือน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2019 News Update. All Rights Reserved