ประสบความสำเร็จในการปิดกั้นขยะจากทะเล

ทุ่นดักจับทุ่นลอยจำนวนยี่สิบตัวที่ติดกับปากแม่น้ำและลำคลองตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยคาดว่าจะป้องกันขยะได้ถึง 30 ตันทุกปี กับดักสี่ชนิดที่ทดสอบในคลองในจังหวัดสมุทรสงครามแต่ละตัวจับขยะ 7.7 กิโลกรัมต่อวัน เขาจะตั้งอีกห้าแห่งที่ปากแม่น้ำระยองและคลองสมุทรสาครในเดือนกรกฎาคม ประเทศไทยมีอย่างน้อย 900 คลองที่เชื่อมต่อกับทะเล

กับดักขยะที่พัฒนาโดยแผนกและเอสซีจีเคมิคอลส์สามารถช่วยเปลี่ยนชื่อเสียงของประเทศไทย จากอันดับที่หกในหมู่ประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดไปจนถึงผู้คิดค้นนวัตกรรมที่หยุดยั้งการรั่วไหล นายชลณัฐญาณารณพประธาน บริษัท เอสซีจีเคมิคอลส์ได้เรียกตัวอย่างของการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการหาทางออกที่ยั่งยืนสำหรับปัญหาขยะทะเล ต้นแบบเป็นเตียงบรรทุกสินค้าขนาด 1.8 x 5 เมตรทำจากท่อ PE100 และตาข่ายกับประตูที่เปิดและปิดเพื่อดักขยะ แต่ละถังสามารถเก็บขยะได้สูงสุด 700 กิโลกรัม

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2019 News Update. All Rights Reserved