การปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

ในวันนี้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มการเมือง pro-Prayut ที่กำลังสยบให้อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่วาระการประชุม ตัวเลขที่สำคัญของรัฐบาลยังปฏิเสธการมีส่วนร่วมกับกลุ่มนักการเมืองที่มีประสบการณ์ซึ่งเรียกตัวเองว่า “สามมิตร” (Three Friends) กลุ่มประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสุริยาจูรุ่งเรืองกิจและอดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสมศักดิ์เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล สุริยาและสมศักดิ์ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของพรรคไทยรักไทยเมื่อไม่นานมานี้ได้ไปเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อชักชวนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอดีตเข้าร่วมพรรคใหม่เพื่อสนับสนุนการกลับมาของนายประยุทธจันทร์ รัฐบาลเลือกตั้ง

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2019 News Update. All Rights Reserved